debian.iz.sk

Tento repository bude obsahovať balíčky potrebné pre slovenského užívateľa:

prečo: integrovanie niektorých slovenských balíčkov do centrálnych repozitárov je veľmi pomalé a niekedy aj nemožné. Časť z balíčkov pre licenčné problémy nie je možné pridať a časť je príliš experimentálna a mladá na ich zaradenie.

časti repozitára

databázy zdrojových dát

ako pomôcť ?

/etc/apt/sources.list

# cat /etc/apt/sources.list 
deb https://debian.iz.sk/ slovak/
deb https://debian.iz.sk/ restricted/
deb https://debian.iz.sk/ devel/

Slovenský mirror debianu

Slovenský mirror debianu je napríklad na ftp.debian.sk. Prevádzkuje GTS Nextra SK mirrors server.